Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Literatuurlijst - Ruth

Literatuurlijst - Ruth

geplaatst op woensdag 11 mei 2022 in de categorie Literatuurlijsten

Tussen Hemelvaart en met en na Pinksteren wordt in de zondagse liturgie het boek Ruth gelezen.
De Nederlands Bijbelgenootschap besteedt aandacht aan dit bijbelboek door middel van een viertal seminars, het online preekteam van de Dirk Monshouwerstichting (aanmelding bij: exegese@schriftlezing.nl) biedt vertaling en bespreking van de vier hoofdstukken die dit boek kent.
Over het boek is erg veel geschreven, de laatste decennia vooral door vrouwen/feministisch theologen. Ik heb een literatuurlijst aangelegd die je in de bijlage kunt vinden.

Open PDF bestand

meer blog items in de categorie (Literatuurlijsten )