Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Presentatie van Cahier 'Lucas & Handelingen' (ACEBT 29)

Presentatie van Cahier 'Lucas & Handelingen' (ACEBT 29)

geplaatst op maandag 23 juni 2014 in de categorie Lucaswerkplaats

 

Amsterdams Cahier (29) over Lucas & Handelingen 

Enkele jaren terug vroeg ik aan de redactie van Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities waarom zij nooit nieuwtestamentische boeken als thema aan de orde stelden, gedachtig het woord 'De Bijbel' in de eigen aanduiding. Ik stelde een cahier over Lucas-Handelingen voor. Enige later kreeg ik een mail waarin stond dat aan mijn verzoek gehoor zou worden, als ook met de vraag of ik van deze bundel dan gastredacteur wilde worden. Ik heb even geaarzeld, omdat ik net mijn proefschrift weer nieuw leven had ingeblazen, maar besloot om deze klus toch aan te nemen. En daar heb ik geen spijt van gehad. Dat het een fikse klus zou worden, vermoedde ik toen al wel. En dat is het ook geweest, maar het was ook een hele boeiende en leerzame ervaring.


Auteurs

Dertien auteurs vonden we bereid om een bijdrage te leveren, waarvan acht uit de Lucaswerkplaats (Adelbert Denaux, Huub Welzen, Albert Hogeterp, Bart Koet, Arie Zwiep, Joke Brinkhof, Barend Drewes en ondergetekende. De andere scribenten zijn: Magda Misset-van de Weg, Riemer Roukema, Jean Bastiaens, Sijbolt Noorda en Martin de Boer.

 

Inhoudsopgave

Woord vooraf
- Adelbert Denaux, Lucas & Acta: Een overzicht van het onderzoek (1999-2012)
- Huub Welzen, Van ooggetuigen naar bedienaren van het woord (Lucas 1:2) . Naar een lucaanse hermeneutiek van het woord
- Magda Misset-van de Weg, Maria en Elisabet in beeld (Lucas 1:39-56)
- Riemer Roukema, Jezus’ doop in het lijden. Een messiaanse lezing van Psalm 69 in Lucas 12:50
- Albert Hogeterp, Lucas en de taal van de Septuagint, toegespitst op Καὶ ἐγένετο
- Bart J. Koet, Trouw aan Wet en Profeten: Lucas en het jodendom
- Nico Riemersma, Elia, Jezus en Johannes in lucaans perspectief
- Arie Zwiep, Tussen tekst en marge. Op- en aanmerkingen bij het marginale annotatie-apparaat van NA28 aan de hand van Handelingen 2:1-4
- Jean Bastiaens, Het eerste en het tweede Pinksteren bij Lucas
- Joke Brinkhof, Dubbelvertelling in Lucas-Handelingen. Stefanus, Filippus, Simon Petrus in Handelingen 6-8 als voorbeeld van complementariteit in Lucas-Handelingen
- Barend F. Drewes, Handelingen 16 en de Bacchanten van Euripides
- Sijbolt Noorda, Jezus en Anastasia. Uitdagingen voor vertalers van Handelingen 17
- Martin C. de Boer, Het beeld van Paulus in Handelingen
Abstracts
Personalia
Tekstregister

 

Presentatie
Op vrijdag 12 september 2014 vindt de presentatie plaats van dit nieuwe nummer van Amsterdamse Cahiers (29), waarop een afbeelding van Lucas prijkt, die ik zelf ooit maakte toen we in Toscane, Italië op vakantie waren. 

meer blog items in de categorie (Lucaswerkplaats )