Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Online preekteam

Online preekteam

geplaatst op donderdag 11 februari 2021 in de categorie Preken

Rond de cyclus Johannes 3-10, de alternatieve lezingen volgens het oecumenisch leesrooster 2020-2021 van Trinitatis (30 mei) t/m 10de zondag van de herfst (21 november) organiseert de Dirk Monshouwerstichting samen met de Stichting 'De Nieuwe Bijbelschool' een 'online preekteam'.
We bieden een wekelijks uur aan op dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur, bedoeld voor alle voorgangers die niet iedere week de tijd vinden voor eigen vertaling en exegese, of die het gesprek met collega´s hierover missen. Zo ontstaan met de vinger bij de grondtekst de beste ideeën voor de preek.

De Zoom-sessie zelf bestaat uit vijf onderdelen:
(!) Voorlezen van de vertaling van de desbetreffende perikoop.
(2) Uitwisselen van eerste reacties op de perikoop.
(3) Korte toelichting op de vertaling.
(4) Exegetische opmerkingen door de exegeet van dienst.
(5) Gesprek over focus van de preek.

Als de groep te groot wordt, gaan we in kleinere groepjes uiteen.

Het te behandelen tekstgedeelte + de link wordt zaterdag voorafgaand aan de Zoom-sessie per mail toegezonden.

Het online preekteam start op dinsdag 18 mei om 9.00 uur. Meld je aan voor zaterdag 1 mei via exegese@schriftlezing.nl.

meer blog items in de categorie (Preken )