Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

25 jaar predikant in Den Haag

25 jaar predikant in Den Haag

geplaatst op donderdag 27 oktober 2016 in de categorie Nieuws

25 jaar predikant in den haag

Op donderdag 20 oktober 2016 was ik 25 jaar predikant in Den Haag.

Predikant van Wijk B 
Ik begon in 1991 als predikant van Wijk B van de Gereformeerde Kerk van Loosduinen. Collega Jan Eikelboom bevestigde me toen in de Ontmoetingskerk. Hij gaf me het advies om het Samen op Weg-proces: de gereformeerde Wijk B met de hervormde wijkgemeente van de Bethelkerk, zo snel mogelijk op te starten. En aldus geschiedde. Het grootste gedeelte van de mensen uit Wijk B verlieten in de loop van het SoW-proces ofwel de Ontmoetingskerk ofwel de Petrakerk om voortaan naar de Bethelkerk te gaan. Veel problemen hebben we in het SoW-proces niet gehad, maar we hadden dan ook het voordeel dat er niet een kerkgebouw geofferd hoefde te worden, met alle discussies die daarmee gepaard zouden kunnen gaan, zoals we elders in Den Haag zagen. 

Predikant van de Bethelkerk
Het stuk 'de Brede Interkerkelijke Samenwerking' werd aan het eind van de zomer van 1997 getekend, zodat ik vanaf die tijd officieel de predikant van de Bethelkerk was naast mijn hervormde collega Jaap van den Berg. Ik kan me echter niet herinneren dat we daar ooit op zondag een keer een officieel moment van hebben gemaakt. Blijkbaar was dat samen gaan voor ons allemaal al zo gewoon dat we daar geen officieel tintje aan hebben gegeven. Van 1 september 1997 tot aan de sluiting van de kerk op zondag 16 juni 2013 was ik predikant van de Bethelkerk. De laatste jaren zijn niet altijd even gemakkelijk geweest.
We noemden ons 'de wijk van de altijd nieuwe grijzen', maar ook daar kwam een eind aan: die groep werd steeds kleiner en kleiner, en dat gold ook voor de bezetting van de kerkenraad. We hielden wel met een heel erg klein clubje de zaak draaiende. Desondanks kijk ik toch ook met veel voldoening terug op de periode in de Bethelkerk, met zijn gemeentezondagen, zijn open maaltijden, zijn seniorendagen en zijn kringwerk.


Predikant van de Bosbeskapel
Vanaf 17 juni 2016 mag ik dan officieel predikant zijn van het veel bredere verband van Den Haag-Zuidwest, gestationeerd in de Bosbeskapel, omdat ik niet echt naar een andere wijkgemeente ging, was er geen reden voor een bevestigingsdienst, maar toch had ik er wel behoefte aan om dat punt te markeren. Ik vroeg opnieuw collega Jan Eikelboom om dat moment vorm te geven, wat gebeurde op zondag 14 juli 2013 in de Bosbeskapel. We plantten die zondag het rozenboompje dat eerder in de Amadeushof had gestaan.

Er mag dan nog steeds de nodige pijn zijn over de sluitingen van vier (!) kerken, wat je toch ook ziet, is dat mensen zich langzamerhand wat thuis beginnen te voelen, en samen over de toekomst na willen denken. Het predikantenteam, maar liefst uit zes mensen bestaand, probeert daar een actieve bijdrage aan te leveren middels de taakgroepen, maar ook door een studiedag als die op zaterdag 12 november in de Shalomkerk gepland staat, waarin het gaat over 'kerkvernieuwing'.

Tot slot. Toen men mij vroeg of ik dit 25-jarig Haags jubileum ook wilde vieren, met zondag 23 oktober als daarvoor geplande zondag, heb ik daar uiteindelijk toch van afgezien. Nee, niet van een zondagse viering, maar wel van feestelijke activiteiten daaromheen.

meer blog items in de categorie (Nieuws )