Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Welkom

Ik heet u van harte welkom op mijn website, die ik vanaf mei 2013 ben gestart. Ik begeef mij op twee velden: kerk en wetenschap. U vindt hier op beide terreinen informatie. Zo kunt hier de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen vinden die ik geschreven heb, maar ook de inzet van mijn proefschrift naast praktische zaken als literatuurlijsten en vertalingen. Wat de kerk betreft, treft u hier preken van mijn hand aan, kerkbladartikelen en lezingen. Kijk rustig rond, zou ik zeggen. Als U wilt, mag u ook reageren op één van mijn schrijfsels (zie mijn contactadres).

Recente berichten

Beeld bepalende mensen

geplaatst op vrijdag 06 oktober 2017 in de categorie kerkbladartikelen

Op zondag 5 november gedenken wij in de Bosbeskapel allen uit de gemeente die in het afgelopen jaar zijn overleden als ook degenen die een bepaalde band met de Bosbeskapel en haar gemeente hadden, maar niet of niet meer tot de wijkgemeente behoorden. 

Voor het kerkblad van Den Haag-Zuidwest 'Samenklank' schreef ik een artikel over mensen die zijn overleden en mijn beeld bepaalden. 

Open PDF bestand

'Zalig zijn de barmhartigen' (Matteüs 5,7)

geplaatst op maandag 02 oktober 2017 in de categorie preken

In het kader van het jaarthema 'Toonbeeld van barmhartigheid' hield ik op de Vierde Zondag na Epifanie, 29 januari 2017, een preek over de zaligsprekingen, in het bijzonder over de vijfde zaligspreking: 'Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden' (Matteüs 5,7). 

Open PDF bestand

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht (Matteüs 18,21-35)

geplaatst op maandag 11 september 2017 in de categorie preken

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht (Matteüs 18,21-35) staat centraal in september, de maand waarin het kerkelijk seizoen weer begint. Het zijn zondagen om na te denken over het gemeente-zijn. Dan past een passage uit de gemeeenterede van Jezus daar heel goed bij. In die gemeenterede gaat het over de vraag 'hoe ga je met elkaar om? En die vraag dringt zich altijd het sterkst op, als het erop aankomt, als de onderlinge verhoudingen onder spanning staan, als mensen met elkaar in conflict zijn. Petrus legt Jezus een kwestie voor, waarop Jezus met een gelijkenis antwoordt.

Open PDF bestand